Arts & Humanities Other Topics

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 97
 • Item
  Tradicinis audinių marginimas: Vakarų Ukrainos ir Lietuvos meninis ir stilistinis palyginimas
  (Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2023) Bolyuk, Oleh; Bernotaitė-Beliauskienė, Dalia

  Traditional textile patterning: an artistic and stylistic comparison of Western Ukraine and Lithuania

  Traditional patterning is an ancient craft where dyes and various patterns are used to decorate home-woven fabric. Patterns are created on the surface of the fabric by using wood-carved matrices. In Eastern Europe – in Poland, Belarus, Slovakia, Slovenia, Hungary and Ukraine – the decoration of fabric using wooden stamps has been practiced for centuries and was rather widespread in folk textiles up to the late 19th to the first half of the 20th century; the same may be said about Lithuania, too. The material required for this research was collected from museums in Ukraine and Lithuania. The collections of Lithuania’s museums have very few cliches/stamps and the small number of works displaying this decoration technique shows that patterning was not very popular here. Among Lithuanian interior textiles, we find tablecloths, bedspreads and rugs decorated with such printed patterns, and among items of clothing, we can mention vests, skirts, scarves, shawls, aprons and accessories. Among Ukrainian interior textiles, bedspreads, tablecloths and towels would be decorated in this way, while among clothing items – skirts and trousers. The Ukrainian patterned ornaments can be said to be more graphic in their appearance than are Lithuanian designs.

 • Item
  Народні шкіряні вироби українців. Витоки, становлення і розвиток традицій
  (Інститут народознавства. Національна академія наук України, 2016) Горинь, Ганна
  Монографія Ганни Горинь — перша в українській науці фундаментальна праця про одне з найдавніших ремесел українців, його специфіку, типологію, стан сучасного розвитку обробки шкіряних виробів. Предметом дослідження і найчисельніша щодо асортименту група виробів зі шкіри, тобто шкіряні зразки одягового призначення (традиційне вбрання і доповнення до нього), основна увага зосереджена на характеристиці самих виробів. З метою типологічного опису ознак різноманітних видів і форм проведено систематизацію та аналіз усієї різновидності традиційних шкіряних виробів, акцентовано увагу на їх функціональному призначенні. Подано характеристику типів взуття (нешитого і шитого), окремих хутрових виробів (безрукавки, кожухи, головні убори), з’ясовано еволюцію форм і кроїв, виявлено їх художньо-естетичну виразність. Вироби із шкіри на шляху від архаїчного кустарного виготовлення, через цехову організацію ремесла, вдосконалення технологій до промислового виробництва окреслені як уречевлені, самобутні зразки, які свідчать про багатство народних традицій, високу виробничу культуру українців. Праця грунтується на археологічних і літописних джерелах, наукових публікаціях, художніх текстах, мемуаристиці та фольклорі, матеріалах музейних і приватних збірок, із залученням вагомого польового матеріалу, зібраного автором протягом десятиліть. Видання адресоване науковцям, аспірантам, студентам — усім, хто виявляє зацікавлення етнологією, історією української культури.
 • Item
  Religious Objects in František Řehoř’s Ethnographic Collection: An Analysis of Wooden Works of the Byzantine Rite
  (Czech Ethnological Society, 2022) Bolyuk, Oleh; Pohunek, Jan
  This article presents results of the analysis of various artifacts from the collection of Czech ethnographer František Řehoř, which is housed in the National Museum in Prague. Our historical and artistic analysis concern religious objects that were collected in the former Kingdom of Galicia and Lodomeria during the last quarter of the nineteenth century. The oldest collectible works of art, representing the Eastern Byzantine Christian Rite, date from the eighteenth century. An attempt to reconstruct the original purpose and appearance of valuable artifacts is proposed.
 • Item
  Помітне досягнення українського мистецтвознавства
  (Інститут народознавства Національної академії наук України, 2022) Селівачов, Михайло