Digital Repository for Center for Cultural & Arts Initiatives

Discover Our Collection of Resources

Welcome to the Digital Repository of the Center for Cultural & Arts Initiatives! Our repository is your ultimate resource for everything related to cultural and arts initiatives. We offer a comprehensive digital library with historical documents, research papers, and presentations, as well as access to various articles, books, publications, and presentations that cover a wide range of topics related to culture and arts, from the past to contemporary practices and emerging trends.

Our collection also includes scientific publications resulting from conferences and round table discussions, providing critical insights and analyses on various cultural and arts initiatives. These resources are valuable for researchers and practitioners alike.

At the Digital Repository for Cultural and Arts Initiatives, we are committed to providing you with a wealth of information and insights into this fascinating field. Explore our collection of resources and discover what's available to you. Thank you for visiting our site!

For more information about the Center for Cultural & Arts Initiatives organization, please visit our website.

Photo by Center for Cultural & Arts Initiatives
 

Communities Repository Center for Cultural and Arts Initiatives

Select a community to browse its collections.

Recent Submissions

Item
International Communicative Activities of the Cultural and Creative Project Art Axis: Features of Implementation and Dynamics of Cultural Dialogue
(Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2024) Havrylovych, Serhiy
This article explores the origins and development of the International Project Art Axis, led by the Nonprofit Organization “Center for Cultural & Arts Initiatives.” It highlights the distinctive aspects of Art Axis, especially its role in international communicative activities and its broad inclusiveness. The study aims to reveal the results of the analysis of Art Axis as a unique cultural event that serves as a platform for showcasing the creativity of contemporary artists worldwide. The research methodology incorporates collecting field materials, employing observational methods, comparative analysis, the phenomenological method, the cultural studies approach, and the principle of historicism. The scientific innovation lies in systematizing the exhibition practices of the Art Axis project as a platform for the inclusive representation of creative potential across all social strata. Analyzing various types of inclusion in the project confirms their effectiveness, thus demonstrating the practical value of this work. This study can help develop methodological recommendations and lecture courses for students and postgraduates in creative industries and related disciplines. Additionally, organizers can implement some of these practices in other creative projects. The conclusions summarize the results of empirical research and support the hypothesis that the personal activities of its initiators—the cultural elites—play a crucial role in the international cultural dialogue, a form of cultural diplomacy. The project organizers have transformed the involvement of professional and amateur artists and creators from all social categories and age groups into an exclusive practice in exhibition activities. The project notably unites all participants around a creative theme from various countries, ages, experiences, and execution styles. The study also focuses on Art Axis’s “Art Treasure of the Project” fund, enriched annually with works from participants. This collection primarily promotes the culture of memory. The International Art Project Art Axis navigates creative development and reflects contemporary artistic culture globally.
Item
Українсько-польські театральні комунікації: деякі аспекти ретроспективи культурного діалогу
(Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Видавничий дім «Гельветика», 2024) Сендецький, Андрій
У статті представлено стислий екскурс українсько-польського культурного діалогу у контексті театральних практик. Аналіз окремих аспектів розвитку міжкультурної українсько-польської театральної комунікації є метою наукової розвідки. Історико-компаративний, системний і культурологічний аналізи, ретроспекція й аналітико-синтетичне вивчення фактологічного матеріалу становлять методологічну основу дослідження. Застосування цих методів уможливлює краще виявити сутність й особливості трансформацій, які відбулися в міжкультурній театральній комунікації на прикладі України та Польщі. Звернено увагу на найраніше відомі міжетнічні культурні контакти у сценічній діяльності. Цінним джерелом, яке підтверджує ці міжкультурні зв’язки, є українські інтермедії початку XVII ст. польського діяча вірменського походження Якуба Ґаватовича (Ґавата), котрий народився у багатонаціональному Львові. Зроблено спробу показати сприятливе підґрунтя розвитку польських театрів на етнічній території України. Натомість відповідного релевантного явища на території етнічної Польщі не виявлено. Запропоновано авторський погляд на окремі історико-культурні події українсько-польських театральних комунікацій, опрацьованих під час культурологічного дослідження, що становить новизну наукової роботи. Зроблено висновок, що в українсько-польському культурному діалозі помітний спектр театральних практик, які обумовлені географічним розташуванням, історичним буттям, у деяких аспектах подібним менталітетом цих етносів. Польський театр випереджає український театр у своєму розвиткові через різні об’єктивні соціально-політичні обставини, а дистанцію у комунікації спричиняє періодична суб’єктивна взаємна упередженість, пов’язана з історико-політичними подіями. У майбутньому буде зосереджено увагу на аналізі сучасного культурного українсько-польського культурного діалогу у галузі театрального мистецтва. Це допоможе простежити тяглість цих взаємин і динаміку їхніх комунікацій.
Item
Систематизація форм театральних практик сучасного українсько-польського культурного діалогу
(Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2024) Сендецький, Андрій
У статті представлено трансформаційні особливості культурного діалогу з галузі театрального мистецтва між Україною та Польщею за останнє десятиліття, що становить наукову проблему дослідження і є актуальною для вивчення, оскільки у наукових колах інтерес до культурної дипломатії постійно зростає. Мета публікації – оприлюднити результати аналізу цієї проблеми. Відповідно постало завдання – систематизувати виявлені театральні практики поміж українцями та поляками. Методологічна основа базується на якісному методі дослідження з використанням культурологічного, системного та історико-порівняльного аналізів. Звернено увагу на коректне вживання дефініцій і поняттєвого апарату. До уваги бралися насамперед інтернет-джерела, зміст яких наповнений корисною інформацією про українсько-польські театральні зв’язки. Зроблено спробу систематизувати різновиди цих двосторонніх сценічних практик. У цьому полягає новизна представленого дослідження. У результаті було виявлено, що в основному вони функціонують, окрім безпосередньої театральної діяльності у вигляді гастролей, участі у фестивалях, постановок спектаклів, читок сценаріїв та перформансів, а також у видавничій діяльності (рецензії, огляди, статті тощо), діяльності профільних інституцій (науково-дослідна робота, стипендії, резиденції, конференції), навчально-освітньої діяльності. Широта заангажованості українських акторів та інших працівників театрального мистецтва на польських сценічних майданчиках пов’язана насамперед із повномасштабною воєнною ескалацією росіян на територію України з 24 лютого 2022 р., яка стала жахливою фазою російсько-української війни, розпочатої владою путіна у лютому 2014 р. Очевидно, що основною тематикою репрезентації української культури у польському культурному середовищі є війна, злочини росіян та загроза миру в усьому світі, меншою мірою – викриття соціально-побутових, особистісних проблем. Важливим аспектом у цих двосторонніх дружніх контактах стала усестороння підтримка польських театральних інституцій, у тому числі й фінансово. Практичне значення дослідження полягає у з’ясуванні місця і ролі театру у культурній дипломатії та ефективному його використанні в міжнародних зв’язках. Зроблено висновок, що у контексті історії розвитку українсько-польських взаємин відчутні позитивні зрушення, які набули доволі тісних культурних комунікацій. Систематизовані різновекторні прояви театральних практик на прикладі українсько-польського культурного діалогу знадобляться для аналізу діяльності культурного діалогу між українськими театральними митцями та представниками цієї ж галузі в інших європейських країнах, що, відповідно, дасть цільну картину сучасної міжнародної театральної комунікації.
Item
Tradicinis audinių marginimas: Vakarų Ukrainos ir Lietuvos meninis ir stilistinis palyginimas
(Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2023) Bolyuk, Oleh; Bernotaitė-Beliauskienė, Dalia

Traditional textile patterning: an artistic and stylistic comparison of Western Ukraine and Lithuania

Traditional patterning is an ancient craft where dyes and various patterns are used to decorate home-woven fabric. Patterns are created on the surface of the fabric by using wood-carved matrices. In Eastern Europe – in Poland, Belarus, Slovakia, Slovenia, Hungary and Ukraine – the decoration of fabric using wooden stamps has been practiced for centuries and was rather widespread in folk textiles up to the late 19th to the first half of the 20th century; the same may be said about Lithuania, too. The material required for this research was collected from museums in Ukraine and Lithuania. The collections of Lithuania’s museums have very few cliches/stamps and the small number of works displaying this decoration technique shows that patterning was not very popular here. Among Lithuanian interior textiles, we find tablecloths, bedspreads and rugs decorated with such printed patterns, and among items of clothing, we can mention vests, skirts, scarves, shawls, aprons and accessories. Among Ukrainian interior textiles, bedspreads, tablecloths and towels would be decorated in this way, while among clothing items – skirts and trousers. The Ukrainian patterned ornaments can be said to be more graphic in their appearance than are Lithuanian designs.