Digital Repository

Repository Center for Cultural and Arts Initiatives:

  • digital library of the organization
  • articles, books, publications, presentations, and other resources are available
  • scientific publications from conferences and round tables

More information about the organization Center for Cultural & Arts Initiatives.

Photo by Center for Cultural & Arts Initiatives
 

Communities Repository Center for Cultural and Arts Initiatives

Select a community to browse its collections.

Recent Submissions

Item
Мистецтвознавчі студії художніх виробів з дерева у церкві: короткий огляд історіографії проблеми
(Інститут народознавства Національної академії наук України, 2017) Болюк, Олег
Подано стислий аналітичних огляд спеціальної літератури вітчизняних науковців з галузі архітектури, мистецтвознавства, етнології, культурології, історії та релігієзнавства, де є інформація про художні вироби з дерева, які призначені для обладнання українських церков. Увагу звернено на вибіркові друковані видання. Іноземну літературу, періодику та Інтернет-джерела у статті не враховано.
Item
Типы аналоев в церквях Западной Украины
(Мінск: Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; ВТАА «Права і эканоміка»., 2017) Болюк, Олег
Item
Архітектурний декор дерев’яних церков Покуття.
(Інститут народознавства Національної академії наук України, 2017) Болюк, Олег
На основі зібраних автором експедиційних матеріалів аналізується дерев’яна церковна архітектура етнографічного Покуття. Звертається увага на оздоблення профілями та різьбою зрубних випустів, порталів, віконного обрамлення, верхів храму в екстер’єрі. Розглянуто художнє оформлення арок-вирізів, парапету та опор хорів в інтер’єрі споруд.
Item
Дерев’яні елементи в інтер’єрі церков придністровського Опілля: попередні результати польових досліджень.
(Одеса: «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова»., 2016) Болюк, Олег
Item
Пластические произведения из дерева в церквях Западной Украины: репертуар идеограмм
(Мінск: Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; ВТАА «Права і эканоміка»., 2016) Болюк, Олег