Digital Repository for Center for Cultural & Arts Initiatives

Discover Our Collection of Resources

Welcome to the Digital Repository of the Center for Cultural & Arts Initiatives! Our repository is your ultimate resource for everything related to cultural and arts initiatives. We offer a comprehensive digital library with historical documents, research papers, and presentations, as well as access to various articles, books, publications, and presentations that cover a wide range of topics related to culture and arts, from the past to contemporary practices and emerging trends.

Our collection also includes scientific publications resulting from conferences and round table discussions, providing critical insights and analyses on various cultural and arts initiatives. These resources are valuable for researchers and practitioners alike.

At the Digital Repository for Cultural and Arts Initiatives, we are committed to providing you with a wealth of information and insights into this fascinating field. Explore our collection of resources and discover what's available to you. Thank you for visiting our site!

For more information about the Center for Cultural & Arts Initiatives organization, please visit our website.

Photo by Center for Cultural & Arts Initiatives
 

Communities Repository Center for Cultural and Arts Initiatives

Select a community to browse its collections.

Recent Submissions

Item
Неінституційний театр як інструмент культурної дипломатії в українсько-польському діалозі
(Київський національний університет культури і мистецтв, 2023) Сендецький, Андрій
Item
Комплементарність у навчально-пізнавальному процесі міжнародного культурного діалогу: фестивальні практики.
(Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2022) Сендецький, Андрій
Item
Народні шкіряні вироби українців. Витоки, становлення і розвиток традицій
(Інститут народознавства. Національна академія наук України, 2016) Горинь, Ганна
Монографія Ганни Горинь — перша в українській науці фундаментальна праця про одне з найдавніших ремесел українців, його специфіку, типологію, стан сучасного розвитку обробки шкіряних виробів. Предметом дослідження і найчисельніша щодо асортименту група виробів зі шкіри, тобто шкіряні зразки одягового призначення (традиційне вбрання і доповнення до нього), основна увага зосереджена на характеристиці самих виробів. З метою типологічного опису ознак різноманітних видів і форм проведено систематизацію та аналіз усієї різновидності традиційних шкіряних виробів, акцентовано увагу на їх функціональному призначенні. Подано характеристику типів взуття (нешитого і шитого), окремих хутрових виробів (безрукавки, кожухи, головні убори), з’ясовано еволюцію форм і кроїв, виявлено їх художньо-естетичну виразність. Вироби із шкіри на шляху від архаїчного кустарного виготовлення, через цехову організацію ремесла, вдосконалення технологій до промислового виробництва окреслені як уречевлені, самобутні зразки, які свідчать про багатство народних традицій, високу виробничу культуру українців. Праця грунтується на археологічних і літописних джерелах, наукових публікаціях, художніх текстах, мемуаристиці та фольклорі, матеріалах музейних і приватних збірок, із залученням вагомого польового матеріалу, зібраного автором протягом десятиліть. Видання адресоване науковцям, аспірантам, студентам — усім, хто виявляє зацікавлення етнологією, історією української культури.
Item
Театральний діалог як засіб реалізації культурної дипломатії (на прикладі вистави-казки «Квіткова крамничка»)
(Київ: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2022) Сендецький, Андрій
Item
Religious Objects in František Řehoř’s Ethnographic Collection: An Analysis of Wooden Works of the Byzantine Rite
(Czech Ethnological Society, 2022) Bolyuk, Oleh; Pohunek, Jan
This article presents results of the analysis of various artifacts from the collection of Czech ethnographer František Řehoř, which is housed in the National Museum in Prague. Our historical and artistic analysis concern religious objects that were collected in the former Kingdom of Galicia and Lodomeria during the last quarter of the nineteenth century. The oldest collectible works of art, representing the Eastern Byzantine Christian Rite, date from the eighteenth century. An attempt to reconstruct the original purpose and appearance of valuable artifacts is proposed.