Дерев’яне облаштування церков Покуття: топографія оздоблення та стилеві інспірації (за матеріалами експедицій).

Date
2016
Authors
Болюк, Олег
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київ: Київська православна богословська академія; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Національний заповідник «Софія Київська».
Abstract
Description
Keywords
Покуття , Pokuttya , church , церква , архітектура , architecture , decorative and ceremonial art , декоративно-обрядове мистецтво , українська церква , ukrainian church
Citation
Болюк, О. (2016). Дерев’яне облаштування церков Покуття: топографія оздоблення та стилеві інспірації (за матеріалами експедицій). In д. богосл., проф., митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній (Думенко), Г. В. Папакін, & Н. М. Куковальська (eds). Православ’я в Україні: Збірник матеріалів VІ Міжнародної наукової конференції присвяченої 1000-літтю духовних зв’язків України з Афоном (1016–2016) та 25-літтю Помісного Собору Української Православної Церкви (1–3 листопада 1991 р.). (cc. 610-619). Київ: Київська православна богословська академія; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Національний заповідник «Софія Київська».
Bolyuk, O. (2016). Wooden constructions of churches in Pokuttia topography decoration and style inspiration (as based on the materials of the expedition). Orthodoxy in Ukraine: Collection of materials of the VI International Scientific Conference dedicated to the 1000th anniversary of Ukraine's spiritual ties with Athos (1016–2016) and the 25th anniversary of the Local Council of the Ukrainian Orthodox Church (November 1–3, 1991). Kyiv: Kyiv Orthodox Theological Academy; Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies named after M. S. Hrushevsky National Academy of Sciences of Ukraine; National Reserve "Sofia Kyivska,” 610–619.