Дерев’яне обладнання церков Північної Буковини: ідентичність і специфічність конструкцій та їх оздоблення (окремі аспекти)

Date
2015
Authors
Болюк, Олег
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.
Abstract

On the basis of scientific expeditions the comparative analysis of the wooden church items was made. Ukrainian churches of the Northern Bukovyna are distinguished by multitype planning and spatial structures, however, topography of the wooden items is universal. The uniqueness of the works lies in their figurative side face and ornamental-carved decor.


На основі результатів наукових експедицій проведено порівняльний аналіз дерев’яного церковного обладнання. Українські храми Північної Буковини вирізняються багатотипністю планувально-просторової структури, проте топографія обладнання у них є універсальною. Унікальність творів полягає у їх фігуративно-профільному та орнаментально-різьбленому декорі.

Description
Keywords
Буковина , Bukovina , різьблення , carving , архітектура , architecture , церква , church , decorative and ceremonial art , декоративно-обрядове мистецтво , українська церква , ukrainian church
Citation
Болюк, О. (2015). Дерев’яне обладнання церков Північної Буковини: ідентичність і специфічність конструкцій та їх оздоблення (окремі аспекти). Етнокультурні процеси українсько-східнороманського порубіжжя. Одеські етнографічні читання: зб. наук. пр.: наук. вид. (cc. 41-52). Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.
Bolyuk, O. (2015). Wooden items of the northern Bukovyna сhurches: identity and specificity of the constructions and their decoration. Ethnocultural processes of the Ukrainian-Eastern Romanic borderland. Odesa ethnographic readings: a collection of scientific works: scientific edition. Odesa: Mechnikov Odessa National University, 41–52.