Колекція Франтішека Ржегоржа у Празі: твори українського сницарства кінця XVIII – ХІХ ст.

Date
2021
Authors
Болюк, Олег
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Львів: ЛНБ ім. В. Стефаника.
Abstract
Description
Keywords
Czech Republic , Чехія , Україна , Ukraine
Citation
Болюк, О. (2021). Колекція Франтішека Ржегоржа у Празі: твори українського сницарства кінця XVIII – ХІХ ст. In Л. Купчинська, О. Осадця, & Л. Сніцарчук. Мистецька культура: історія, теорія, методологія: тези доповідей IX Міжнар. наук. конф. (Львів, 19 листопада 2021 р.). (сс. 331-337). Львів: ЛНБ ім. В. Стефаника.
Bolyuk, O. (2021). The collection of Frantisek Rzhegorzh in Prague: works of Ukrainian snytsara of the end of the 18th - 19th centuries. Artistic culture: history, theory, methodology: abstracts of reports of the IX International Scientific Conference (Lviv, November 19, 2021). Lviv: Stefanyk Lviv National Scientific Library of Ukraine, 331–337.