Inwentarz Franciszka Strzałki z roku 1935 o zabytkach architektury ludowej pogranicza Huculszczyzny i Pokucia

Date
2013
Authors
Bolyuk, Oleh
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
DRUK-AR
Abstract
Description
Keywords
Pokuttya , Покуття , декоративно-обрядове мистецтво , decorative and ceremonial art , Україна , Ukraine
Citation
Bolyuk, O. (2013). Inwentarz Franciszka Strzałki z roku 1935 o zabytkach architektury ludowej pogranicza Huculszczyzny i Pokucia. In S. Dudra, B. Halczak, R. Drozd, I. Betko, & M. Šmigeľ (eds.). Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa. T. III. (ss. 193-200). Głogów: Wydawnictwo i drukarnia «DRUK-AR».
Bolyuk, O. (2013) Inventory by Franciszek Strzałka from 1935 on the monuments of folk architecture on the border between the Hutsul regions and Pokuttya. In S. Dudra, B. Halczak, R. Drozd, I. Betko, & M. Šmigeľ (eds.). Lemkos, Boykos, Ruthenians - history, modern times, material, and spiritual culture, 3. (pp. 193–200). Głogów: "DRUK-AR" Publishing and Printing House.