Пластические произведения из дерева в церквях Западной Украины: репертуар идеограмм

Date
2016
Authors
Болюк, Олег
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Мінск: Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; ВТАА «Права і эканоміка».
Abstract
Description
Keywords
carving , різьблення , архітектура , architecture , church , церква , декоративно-обрядове мистецтво , decorative and ceremonial art , українська церква , ukrainian church
Citation
Болюк, О. (2016). Пластические произведения из дерева в церквях Западной Украины: репертуар идеограмм. In А. І. Лакотка (Ed.). Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў: зборнiк дакладаў i тэзiсаў VI Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Республика Беларусь, Мiнск, 19–20 лістапада 2015 г.). (сс. 176-179). Мінск: Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; ВТАА «Права і эканоміка».
Bolyuk, O. (2016). Plastic works of wood in the churches of Western Ukraine: the repertoire of ideograms. Traditions and the modern state of culture and arts: a collection of reports and theses of the VI International Scientific and Practical Conference (Republic of Belarus, Minsk, November 19–20, 2015). Minsk: Center for Research of Belarusian Culture, Language and Literature of the National Academy of Sciences of Belarus, 176–179.