Типы аналоев в церквях Западной Украины

Date
2017
Authors
Болюк, Олег
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Мінск: Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; ВТАА «Права і эканоміка».
Abstract
Description
Keywords
carving , різьблення , church , церква , Ukraine , Україна , decorative and ceremonial art , декоративно-обрядове мистецтво , українська церква , ukrainian church
Citation
Болюк, О. (2017). Типы аналоев в церквях Западной Украины. In А. І. Лакотка (Ed.). Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў: зборнiк дакладаў i тэзiсаў VII Міжнароднай навуковапрактычнай канферэнцыі (Республика Беларусь, Мiнск, 24–25 лістапада 2016 г.): у 2 т. Т. 1. (cc. 57-60). Мінск: Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; ВТАА «Права і эканоміка».
Bolyuk, O. (2017). Types of analogion’s in the churches of Western Ukraine. Traditions and the modern state of culture and arts: a collection of reports and theses of the VII International Scientific and Practical Conference (Republic of Belarus, Minsk, November 24-25, 2016), 1. Minsk: Center for Research of Belarusian Culture, Language and Literature of the National Academy of Sciences of Belarus, 57–60.