Декорування дерев’яних церков та дзвіниць південного Покуття. Деякі експедиційні нотатки.

Date
1998
Authors
Болюк, Олег
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дрогобич: Вид. фірма «Відродження»
Abstract
Description
Keywords
різьблення , carving , architecture , архітектура , church , церква , декоративно-обрядове мистецтво , decorative and ceremonial art , українська церква , ukrainian church
Citation
Болюк, О. (1998). Декорування дерев’яних церков та дзвіниць південного Покуття. Деякі експедиційні нотатки. In З. Бервецький, П. Бобик, Р. Галишич, В. Пограничний, Л. Косаняк, & Л. Скоп. Сакральне мистецтво Бойківщини. Треті наукові читання пам’яті Михайла Драгана: матер. виступів (Дрогобич Львівської обл., 19–20 листопада 1998 р.).(cc. 103-108). Дрогобич: Вид. фірма «Відродження».
Bolyuk, O. (1997). Decoration of wooden churches and bell towers of southern Pokuttia. Some expedition notes. The sacred art of Boikivshchyna. Third scientific readings in memory of Mykhailo Dragan: materials of speeches (Drohobych, Lviv region, November 19–20, 1998). Drohobych: Renaissance Publishing House, 103–108.