Типы деревянного убранства западноукраинских церквей в пространстве Таинства исповеди и покаяния

Date
2020
Authors
Болюк, Олег
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Права і эканоміка
Abstract
Description
Keywords
Європа , Europe , українська церква , ukrainian church , Ukraine , Україна , decorative and ceremonial art , декоративно-обрядове мистецтво , церква , church
Citation
Болюк О.Н. (2020). Типы деревянного убранства западноукраинских церквей в пространстве Таинства исповеди и покаяния. In А. І. Лакотка (ed.) Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў: зб. навук. арт. Вып. 1 Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. (cc. 71-73). Мінск: Права і эканоміка.
Bolyuk, O. (2020). Types of wooden decoration of Western Ukrainian churches in the space of the sacrament of confession and repentance. Traditions and the modern state of culture and arts: a collection of scientific articles, 1. Center for Research of Belarusian Culture, Language and Literature of the National Academy of Sciences of Belarus. Minsk: Law and economy, 71–73.