Малі архітектурні форми

Date
2018
Authors
Болюк, Олег
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ІН НАН України; ТОВ «Видавництво Фоліо»
Abstract

У першому томі розкрито історію, художньо-стильове та жанрове розмаїття української церковної архітектури і монументального мистецтва; подано мистецтвознавчий аналіз визначних пам’яток; висвітлено національну інтерпретацію стилів бароко, класицизму, романтизму, модерну у контексті загальноєвропейського мистецького процесу. Для мистецтвознавців, істориків, музеологів, культурологів, митців, колекціонерів та всіх тих, хто цікавиться, шанує та вивчає українську культуру. Малі архітектурні форми церковного призначення — конструкції відносно невеликого розміру, споруджені із придатного для будівництва матеріалу, зазвичай прикрашені за допомогою відповідних технік оздоблення. До них насамперед належать рукотворні форми для боговшанування й поклоніння Богородиці та святим, вшанування подій Церкви або її окремих діячів. Інші малогабаритні споруди визначають межі навколо храму або виготовлені для облаштування побуту й відпочинку у християнських осередках. У церковному дерев’яному будівництві в Україні, як і в усьому світі, давня традиція зводити малі архітектурні форми релігійного призначення відома ще до виникнення християнства. Первісними спорудами культового (релігійного) призначення були мегаліти, жертовники, ідоли та капища. Їх екстер’єр доволі різноманітний, а основними функціями є релігійна, меморіальна, естетична, захисна і побутова. Впродовж еволюції цивілізацій утилітарність малих архітектурних форм залишалась незмінною, а їх вигляд набував численних варіантів залежно від зростаючих потреб, ситуативних вимог і локальних естетичних вподобань та впливів панівного мистецького стилю, художнього напрямку або індивідуального смаку


The first volume reveals the history, artistic, stylistic and genre diversity of Ukrainian church architecture and monumental art. Artistic analysis of landmarks is presented and national interpretation of baroque, classical, romantic, and modern art in the context of pan-European process is described. For art critics, historians, museum experts, culturologists, artists, art collectors and all those who are interested, honor and study Ukrainian culture.

Description
Keywords
архітектура , architecture , church , церква , Ukraine , Україна , decorative and ceremonial art , декоративно-обрядове мистецтво , ukrainian church , українська церква
Citation
Болюк, О. (2018). Малі архітектурні форми. In С. П. Павлюк, Л. М. Герус; О. М. Болюк, С. М. Боньковська, О. І Никорак (eds.). Церковне мистецтво України: в 3 т. Т. 1. Архітектура. Монументальне мистецтво. (cc. 517-542). Харків: ІН НАН України; ТОВ «Видавництво Фоліо».
Bolyuk, O. (2018). Small architectural forms. In. S. Pavlyuk, L. Herus; O. Bolyuk, S. Bonʹkovsʹka, O. Nykorak (Ed.). The Church Art of Ukraine (in three volumes): Architecture. Monumental Art, 1. (pp. 517–542). Kharkiv: National Academy of Sciences of Ukraine. The Ethnology Institute; Folio Publishing House.