Роль коллекционерок в сохранении культурного наследия Украины: к вопросу об атрибуции артефактов.

Date
2022
Authors
Болюк, Олег
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Patrimoniul cultural de ieri
Abstract
Description
Keywords
Ukraine , Україна , collecting , колекціонування
Citation
Болюк, О. (2022), Роль коллекционерок в сохранении культурного наследия Украины: к вопросу об атрибуции артефактов. Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societății durabile de mâine: Conferință științifică internațională (ediția a V-a), Iași-Chișinău, 22 februarie 2022. (р. 23-24). Iași-Chişinău.
Bolyuk, O. (2022). The role of female collectors in the preservation of the cultural heritage of Ukraine: to the question of the attribution of artifacts. Cultural heritage of yesterday – contribution to the development of a sustainable society of tomorrow: International scientific conference (5th edition), Iasi-Chisinau, February 22, 2022. Iasi-Chisinau, 23-24.