Chrześcijańskie ideogramy w cerkwiach Ukrainy Zachodniej

Date
2015
Authors
Bolyuk, Oleh
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Totem
Abstract
Description
Keywords
Ukraine , Україна , декоративно-обрядове мистецтво , decorative and ceremonial art , українська церква , ukrainian church
Citation
Bolyuk, O. (2017). Ideogramy chrześcijaństwa w cerkwiach Ukrainy Zachodniej: repertuar oraz plastyka dzieł snycerstwa. In W. Walczak, & K. Łopatecki. (eds.). Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej: III Międzynarodowy Kongress Naukowy. (Białystok, 30 września – 2 października 2015 r.). (ss. 205-221). Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy; TOTEM.
Bolyuk, O. (2017). Ideograms of Christianity in the churches of Western Ukraine: repertoire and art of woodcarving. In W. Walczak, & K. Łopatecki. (Ed.). The state of research on the multicultural heritage of the former Republic of Poland: the 3rd International Scientific Congress. (Białystok, September 30 - October 2, 2015). (pp. 205–221). Białystok: Research Institute on the Cultural Heritage of Europe; TOTEM.