Профілі та різьба

Date
2018
Authors
Болюк, Олег
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Харків: ІН НАН України; ТОВ «Видавництво Фоліо»
Abstract

The first volume reveals the history, artistic, stylistic and genre diversity of Ukrainian church architecture and monumental art. Artistic analysis of landmarks is presented and national interpretation of baroque, classical, romantic, and modern art in the context of pan-European process is described. For art critics, historians, museum experts, culturologists, artists, art collectors and all those who are interested, honor and study Ukrainian culture.


У першому томі розкрито історію, художньо-стильове та жанрове розмаїття української церковної архітектури і монументального мистецтва; подано мистецтвознавчий аналіз визначних пам’яток; висвітлено національну інтерпретацію стилів бароко, класицизму, романтизму, модерну у контексті загальноєвропейського мистецького процесу. Для мистецтвознавців, істориків, музеологів, культурологів, митців, колекціонерів та всіх тих, хто цікавиться, шанує та вивчає українську культуру. Профіль (від італ. profilo — обрис) — художньо вирізаний силует об’єкта, який сприймається глядачем залежно від ракурсу: двовимірно — анфас і збоку (ширина, довжина), або просторово — у ¾ (ширина, довжина, товщина). В конфігурації профілю із глибокою власною тінню реалія вгадується повністю або вона спонукає до уявних асоціацій. Універсальним прикладом художнього профілю є архітектурна деталь — точена балясина, силует якої у розмаїтих варіантах упізнаваний як у просторі, так і на площині. У дерев’яному церковному будівництві України відомі профілі плоскі (двовимірні) й об’ємні. Суть перших полягає у вирізуванні виїмок геометричних конфігурацій на краях зрубних випустів та дощок, які утворюють силуетні асиметричні форми або ритмічні візерунки. Об’ємні профілі є на окремих деталях каркасної конструкції, на яких вирізано геометрично-просторові елементи. Зняття фасок на деталях збільшує кількість граней, відповідно наближає елементи оздоблення до своєрідної геометризованої «скульптури». Обидва види профілів застосовують в архітектурних деталях, які добре оглядаються зблизька і не гублять своїх декоративних ознак на значній відстані.

Description
Keywords
ukrainian church , українська церква , декоративно-обрядове мистецтво , decorative and ceremonial art , Україна , Ukraine , архітектура , architecture
Citation
Болюк, О. (2018). Профілі та різьба . In С. П. Павлюк, Л. М. Герус; О. М. Болюк, С. М. Боньковська, О. І Никорак (eds.). Церковне мистецтво України: в 3 т. Т. 1. Архітектура. Монументальне мистецтво. (cc. 543–592). Харків: ІН НАН України; ТОВ «Видавництво Фоліо».
Bolyuk, O. (2018). Profiles and carving. In. S. Pavlyuk, L. Herus; O. Bolyuk, S. Bonʹkovsʹka, O. Nykorak (Ed.). The Church Art of Ukraine (in three volumes), 1. Architecture. (pp. 543–592). Kharkiv: National Academy of Sciences of Ukraine. The Ethnology Institute; Folio Publishing House.