Zabytki sakralne powiatu kolomyjskiego w zbiorach Biblioteki im. Wasyla Stefanyka we Lwowie: inwentarz cerkiew 1935 r. oraz ich stan dzisiejszy

Date
2012
Authors
Bolyuk, Oleh
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Instytut badań nad dziedzictwem kulturowym Europy
Abstract
Description
Keywords
library , бібліотека , українська церква , ukrainian church , декоративно-обрядове мистецтво , decorative and ceremonial art , Україна , Ukraine
Citation
Bolyuk, O. (2012). Zabytki sakralne powiatu kolomyjskiego w zbiorach Biblioteki im. Wasyla Stefanyka we Lwowie: inwentarz cerkiew 1935 r. oraz ich stan dzisiejszy. In K. Łopatecki, & W. Walczak. (Eds). Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej: Streszczenia wystąpień (Warszawa, 14–16 listopada 2012 r.). (s. 19-21). Białystok : Instytut badań nad dziedzictwem kulturowym Europy.
Bolyuk, O. (2012). Religious monuments of the Kolomyia point in the collections of the Stefanyk in Lviv: inventory of the church in 1935 and their present condition. In K. Łopatecki, & W. Walczak. (Eds). The state of research on the multicultural heritage of the former Republic of Poland: Abstracts of speeches (Warsaw, 14-16 November 2012). (pp. 19–21). Białystok: Institute for research of European cultural heritage.